Възможни смущения на електрозахранването

На 17.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик, помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченото населено място.