Гражданска регистрация и актосъставяне

Заповед за дерегистрация по реда на чл.99б от ЗГР.