Възможни смущения на електрозахранването

 

На 28.06.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пиргово и трафопостове: СТП Т 1 Пиргово, ТП Т 6 Пиргово; ул. "Христо Ботев", ул. "Захари Стоянов", ул. "Пиргос", ул. "Цар Симеон", ул. "Любен Каравелов", ул. "Камчия", ул. "Струма", ул. "Петко Войвода", ул. "Кирил и Методий", ул. "Цар Самуил", ул. "Никола Обретенов", ул. "Приста", ул. "Алеко Константинов", ул. " ; Капитан Райчо Николов", ул. "Трети Март", ул. "Оборище", ул. "Йордан Йовков", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Мечка, с. Тръстеник, с. Пиргово, местност Стълпище.