Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ЕНЕРГО-ПРО Продажби - oнлайн заплащане на сметки за електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Заповед № РД-09-239/27.04.2020. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

за удължаване срока на задължително носене на предпазни маски до 13.05.2020 г. включително

Пълна информация
Съобщение на Изп. директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Изменение на Разрешително за ползване на воден обект

Пълна информация
Помощ на жителите за актуализиране на здравноосигурителния им статус

Община Иваново ще съдейства на жителите за подаване на документи, свързани с актуализиране на техния здравноосигурителен статус

Пълна информация
Заповед

Заповед за забрана улова на риба през периода на нейното размножаване

Пълна информация
ОБЩИНА ИВАНОВО С ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ - 2020 г."

Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново"

Пълна информация
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Заповед № РД-09-234/22.04.2020 г. за обявяване на пожароопасен сезон в защитените територии в границите на община Иваново, област Русе

Пълна информация