Новини

Представяне на български храни и напитки в гр. Подгорица през м. септември 2023 г.

Представяне на български храни и напитки в гр. Подгорица през м. септември 2023 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-254 от 22.05.2023 г. на Кмета на Община Иваново

Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи и за настъпване на етап “восъчна зрялост” на житните масиви в землищата на населените места в Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ФОТОКОНКУРС "МОЯТА ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

Младежки център - Добрич, организира ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС „МОЯТА ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“

Пълна информация
Прием на заявления по схемата за "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани"

Прием на заявления по схемата за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация