Обяви

О Б Я В А

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява свободни длъжности, определени за приемане на военна служба на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс:

 

1.  Военноморски сили – 30 длъжности

 

2.  Съвместно командване на специалните операции – 16 длъжности

 

Срок за подаване на документиВМС - до 08.01.2021 г.

                                                        - СКСО – до 20.01.2021 г.

 

За информация:

 • Офис за военен отчет в общината                  -      088 684 1435
 • Военно окръжие - Русе                                      -   082/834 817

Конкурс за рисунка и фотография посветен на Световния ден на водата

„Общински младежки дом – Русе“ и  „ВиК“ ООД - Русе организират Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването ѝ чиста, за водният кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2021 година както на всички издания досега е темата която задава ООН и всяка година разглежда различен аспект от водният ресурс. Темата за 2021 година е ценността на водата. Тази тема включва екологичните, социалните и културните ценности, които хората поставят върху водата. Целта е да се разбере как хората оценяват водата - независимо дали е икономическа, социална, културна или по друг начин - как тя играе роля в техния живот.

1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА: могат да участват лица от три възрастови групи:

 • oт I до IV клас
 • от V до VIIІ клас
 • от ІХ до XII клас

2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

- Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години;

През 2021 година, конкурса се провежда онлайн, поради това регистрацията и изпращане на творбите ще се извършва по електронен път в две стъпки:

 1. Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участник и творбата. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/YoxJgvNG4oKycqbo6
 2. Изпращане на творби по имейл.

 

 

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2021 г.

ДОКЛАД ЗА ПЛАН СМЕТКА ЧИСТОТА 2021 г., ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ПРИЛОЖЕНИЕ №2, ПРИЛОЖЕНИЕ №3, ПРИЛОЖЕНИЕ №4, ПРИЛОЖЕНИЕ №5, ПРИЛОЖЕНИЕ №6

 

Обява за конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания

Със Заповед № РД-09-748/21.12.2020 г. се изменя  Заповед № РД-09-508/ 31.07.2020 г., изм. със Заповед № РД-09-590/23.09.2020 г., с която е обявен конкурсът за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“за стари хора, възрастни и деца с физически увреждания в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Новата дата за провеждане на конкурса е 21.12.2020 г. от 14.00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ за участие в стипендиантска програма

Обявление за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програма - Специалност Строително инженерство

 

ОБЯВЛЕНИЕ за участие в стипендиантска програма

Обявление за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програма - Специалност Счетоводство и контрол

 

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 18 свободни длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, определени за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.

 

Срок за подаване на документи27.11.2020 година

 

 

За информация:

 • Офис за военен отчет в общината                     -      088 684 1435
 • Военно окръжие - Русе                                        -  082/834 817

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 2 свободни офицерски длъжности във Военно-географски център - Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Срок за подаване на документи13.11.2020 година

 

За информация:

 • Офис за военен отчет в общината                     -      088 684 1435
 • Военно окръжие - Русе                                        -  082/834 817