Обяви

Заповед № РД-09-549 от 18.11.2019 г.

Заповед № РД-09-549 от 18.11.2019 г. за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна държавна собственост, павилион с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе

 

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2020 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2020 г.

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в Дирекция "АПОФУС"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "АПОФУС" 

 

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Дирекция "АПОФУС"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Дирекция "АПОФУС"

 

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в Дирекция "АПОФУС"

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността "Младши експерт" в Дирекция "АПОФУС"