Сесии

Протоколи от заседания на комисии към ОбС

Дата
15.02.2024
Комисия
Постоянна комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми - Никола Пеков
Протокол 1-2024.02.15.pdf
- - -
Дата
15.02.2024
Комисия
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани - Николай Градев
Протокол 2-2024.02.15.pdf
- - -
Дата
15.02.2024
Комисия
Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност - Димчо Киряков
Протокол 3-2024.02.15.pdf
- - -
Дата
14.03.2024
Комисия
Постоянна комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми - Никола Пеков
Протокол 1-2024.03.14.pdf
- - -
Дата
14.03.2024
Комисия
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани - Николай Градев
Протокол 2-2024.03.14.pdf
- - -
Дата
14.03.2024
Комисия
Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност - Димчо Киряков
Протокол 3-2024.03.14.pdf
- - -
Дата
21.03.2024
Комисия
Постоянна комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми - Никола Пеков
Протокол 1-2024.03.21.pdf
- - -
Дата
21.03.2024
Комисия
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани - Николай Градев
Протокол 2-2024.03.21.pdf
- - -