• №: 3
  • Отворена
  • 25.03.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с предмет: „Организиране на два фестивала в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране фестивали,  публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново

Дата на публикуване Файл
25.03.2021   Obrazets_2_predstavyane.docx
25.03.2021   Pokana.pdf
25.03.2021   Obrazets_1_oferta.docx
25.03.2021   Obrazets_3_tsenovo_predl.docx
25.03.2021   Tekhnicheska_spetsifikatsya.docx
Публикувал: Ирина Иванова