Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-8/15.01.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

За изменение и допълване на Заповед № РД-09-750/21.12.2020 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение по Проект 'Патронажна грижа в Община Иваново"

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на обучения

Пълна информация
Проект "Обществена трапезария в Община Иваново" по Целева програма "Обществени трапезарии", финансирана от Фонд "Социална закрила"

Стартирало изпълнение на проект

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Националният конкурс “Орфееви таланти” – град Пловдив

Пълна информация
ОБЩИНА ИВАНОВО НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК)

ВАЖНО

Пълна информация
Съобщение

Съобщение по Проект "Патронажна грижа в Община Иваново"

Пълна информация
Възстановен нощен влак Русе - Стара Загора - Русе

Съобщение

Пълна информация