Програми

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2024 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2023 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2022 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2021 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2020 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2019 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2018 година

Програма за работата на Общински съвет Иваново през 2017 година

Програма за работа на Общински съвет Иваново през 2016 година

Програма за работа на Общински съвет Иваново през 2015 година
прочети подробно >>  

Програма за работа на Общински съвет Иваново през 2014 година
прочети подробно >>

П Р О Г Р А М А за работата на Общински съвет Иваново през 2013 година
прочети подробно>>

П Р О Г Р А М А за работата на Общински съвет Иваново през 2012 година
прочети подробно>>