Транспорт

Обществен превоз на пътници на територията на Община Иваново осъществяват фирмите „Пенчини Транс“ ЕООД,  „Геокомерс“ ООД и „Искра Груп“ ООД.

Селата Божичен, Иваново, Кошов, Червен и Табачка се обслужват от фирма „Геокомерс“ ООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе- Червен от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново.

            Селата Пиргово и Мечка се обслужват от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Пиргово-Мечка от Областната транспортна схема от квотата на Община Русе.

Село Красен се обслужва от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе- Красен от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново.

Селата Щръклево и Нисово се обслужват от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусната линия от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново и квотата на Община Русе.

Село Тръстеник се обслужва от фирмите „Пенчини Транс“ ЕООД и „Искра Груп“ ООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусната линия от Областната транспортна схема от квотата на Община Русе.

В селата Сваленик и Церовец няма осигурен транспорт за обществен превоз на пътници.

 

На територията на общината е изградена и добре развита железопътна инфраструктура – има една гара – в с. Иваново и 3 гарови спирки в с. Божичен, с. Кошов и с. Табачка.