Транспорт

Община Иваново уведомява всички родители на деца на възраст от 7 до 14 г., че с Постановление на Министерски съвет се увеличава възрастта на децата, които имат право да ползват безплатно градския транспорт на територията на цялата страна.

В тази връзка, от 1 февруари 2024 г. всички деца до 14 навършени години ще могат да пътуват в градските линии с карта за пътуване на дете от 7 до 14 години, издадена по образец, утвърден от Министъра на транспорта и съобщенията.

За да получат такава карта, родителите на децата в тази възрастова група е необходимо да подготвят следните документи:

- копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето;
- документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес;
- актуална цветна снимка на детето.

Документите се подават на място в сградата на Община Иваново с адрес: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75.

ОТЧЕТ по чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2023 година

ОТЧЕТ по чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2022 година

Обществен превоз на пътници на територията на Община Иваново осъществяват фирмите „Пенчини Транс“ ЕООД,  „Геокомерс“ ООД и „Искра Груп“ ООД.

Селата Божичен, Иваново, Кошов, Червен и Табачка се обслужват от фирма „Геокомерс“ ООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе- Червен от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново.

            Селата Пиргово и Мечка се обслужват от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Пиргово-Мечка от Областната транспортна схема от квотата на Община Русе.

Село Красен се обслужва от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе- Красен от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново.

Селата Щръклево и Нисово се обслужват от фирма „Пенчини Транс“ ЕООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусната линия от Областната транспортна схема от квотата на Община Иваново и квотата на Община Русе.

Село Тръстеник се обслужва от фирмите „Пенчини Транс“ ЕООД и „Искра Груп“ ООД. Превозвачът извършва обществен превоз на пътници по автобусната линия от Областната транспортна схема от квотата на Община Русе.

В селата Сваленик и Церовец няма осигурен транспорт за обществен превоз на пътници.

 

На територията на общината е изградена и добре развита железопътна инфраструктура – има една гара – в с. Иваново и 3 гарови спирки в с. Божичен, с. Кошов и с. Табачка.