Публични регистри

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА И ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

Публични регистри

Публични регистри на Община Иваново, качени  в Портала за отворени данни на Република България

Регистър на търговските дружества с общинско участие, актуален към 01.11.2023 г.
Регистър на гражданските дружества, в които участва общината, актуален към 01.11.2023 г.
Регистър на ЮЛНЦ, в които участва общината, актуален към 01.11.2023 г.

Публични регистри 2019

Публични регистри 2018

 Публични регистри 2017

 Публични регистри 2016

 Публични регистри 2015