Новини

Информация за фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце" и Национален събор на овцевъдите в България

Информация за фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце" и Национален събор на овцевъдите в България

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, с. Тръстеник, с. Мечка и местност "Стълпище"

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, с. Тръстеник, с. Мечка и местност "Стълпище"

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка, с. Пиргово и с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка, с. Пиргово и с. Тръстеник

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването в районите на с. Щръклево, с. Нисово, с. Божичен, с. Красен и с. Иваново

Възможни смущения на електрозахранването в районите на с. Щръклево, с. Нисово, с. Божичен, с. Красен и с. Иваново

Пълна информация
Обществено обсъждане на доклади по ОВОС с възложител ИАППД

Обществено обсъждане на доклади по ОВОС с възложител ИАППД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация