Отчети

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2023 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за второто шестмесечие на 2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2023 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за първото шестмесечие на 2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2022 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за второто шестмесечие на 2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2022 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за първото шестмесечие на 2022 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2021 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за второто шестмесечие на 2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2021 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за първото шестмесечие на 2021 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2020 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за второто шестмесечие на 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2020 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за първото шестмесечие на 2020 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2019 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за второто шестмесечие на 2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2019 година

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Иваново за първото шестмесечие на 2019 г.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2018 година  

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2018 година  Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2017 година 

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2017 година 

 

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за второто шестмесечие на 2016 година 

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2016 г.  

Отчет за дейността на Общински съвет Иваново за първото шестмесечие на 2016 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет за второто шестмесечие на 2015 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто шестмесечие на 2015 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2015 г.    

Отчет за дейността на Общински съвет за първото шестмесечие на 2015 г.     

          

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто шестмесечие на 2014 г.    

Отчет за дейността на Общински съвет за второто шестмесечие на 2014 г.    

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет за първото шестмесечие на 2014 г.

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто шестмесечие на 2013 г.   

Отчет за дейността на Общински съвет за второто шестмесечие на 2013 г.     

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет за първото шестмесечие на 2013 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет за 2012 г. 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто шестмесечие на 2012 г.  

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2012 г.